Điều kiện đổi:
– Thời gian đổi sản phẩm: trong vòng 07 ngày kể từ ngày mua hàng (tại cửa hàng) hoặc ngày nhận
hàng (khi mua online).
– Sản phẩm còn nguyên nhãn mác, chưa qua sử dụng.
– Sản phẩm không bị làm dơ bẩn, trầy xước, hư hỏng kể từ sau khi khách hàng nhận hàng và xác
nhận với shipper.
– Hóa đơn còn nguyên vẹn, không chấp vá.
– Sản phẩm chưa qua chỉnh sửa từ phía khách hàng hay đơn vị/cá nhân khác.
– Giá trị sản phẩm đổi phải cao hơn hoặc bằng giá trị sản phẩm đã mua trước đó. Nếu thấp hơn giá
trị sản phẩm đã mua trước đó, khách hàng không được hoàn trả số tiền chênh lệch.
– Shop chỉ nhận đổi sản phẩm 1 lần.
– Không được đổi sản phẩm trong các đợt khuyến mãi.

Điều kiện trả:
– Thời gian trả sản phẩm: trong vòng 07 ngày kể từ ngày mua hàng (tại cửa hàng) hoặc ngày nhận
hàng (khi mua online).
– Sản phẩm còn nguyên nhãn mác, chưa qua sử dụng.
– Sản phẩm không bị làm dơ bẩn, trầy xước, hư hỏng kể từ sau khi khách hàng nhận hàng và xác
nhận với shipper.
– Hóa đơn còn nguyên vẹn, không chấp vá.
– Sản phẩm chưa qua chỉnh sửa từ phía khách hàng hay đơn vị/cá nhân khác.
– Shop không nhận trả sản phẩm trong các đợt khuyến mãi.

Quy trình đổi, trả:

– Khách hàng vui lòng gửi thông tin, hình ảnh và video trước cho shop về sản phẩm lỗi (số điện
thoại mua hàng hoặc tên khách hàng, sản phẩm + chỗ bị lỗi + hóa đơn) trong vòng 07 ngày kể từ
ngày mua hàng.
– Khách hàng chọn sản phẩm muốn đổi và đợi xác nhận còn hàng của shop. Sau đó, khách hàng gửi
sản phẩm muốn đổi, trả về cho shop, shop sẽ kiểm tra và tiến hành đổi sản phẩm mới hoặc hoàn
tiền sau khi đã trừ các chi phí đối với trả sản phẩm.
– Quá thời gian trên shop sẽ không hỗ trợ đổi, trả sản phẩm.

Lưu ý:
*Nếu đổi, trả sản phẩm do lỗi sản xuất. Mọi chi chi phí vận chuyển trong quá trình đổi, trả sản phẩm do
Seun chi trả.
*Nếu nhu cầu đổi, trả xuất phát từ nhu cầu chủ quan từ quý khách hàng. Mọi chi chi phí vận chuyển
trong quá trình đổi, trả sản phẩm do khách hàng chi trả.
*Nhân viên bán hàng có quyền từ chối đổi, trả đối với các sản phẩm không đảm bảo các điều kiện đổi,
trả ở trên. Sản phẩm được xem là lỗi sản xuất khi được xác nhận từ phía nhân viên Seun.
*Sản phẩm được xác nhận là lỗi sản xuất trước khi hoàn trả phải được gửi qua email
seunvietnam18@gmail.com.
*Lỗi sản xuất là lỗi kĩ thuật xuất hiện trước khi sử dụng sản phẩm.